Bu Millet Erbakan’ı anlarsa… (1)

16 Kasım 2017 1.154 views 0

 

 Atilla MEHDİGİL

Erbakan Hocamızın 5 yıllık siyasi yasağının ardından Saadet Partimize Genel Başkan seçildiği 1. Olağan kongre konuşması:

Esselamüaleykum,

Çok aziz ve muhterem kardeşlerim! Hepinizi hürmetle ve muhabbetle selamlıyorum. Bilhassa Ankaramızın bu en büyük salonunun içini-dışını dolduran; istasyondan beri Ankaramızı dolduran ve şu anda yapılan canlı yayın münasebetiyle bizleri televizyonları başında izleyen bütün kardeşlerimizin hepsini muhabbetle kucaklayarak ve bağrıma basarak sözlerime başlıyorum.

Bugün 11 Mayıs 2003. Çok önemli bir tarihi günü bu müstesna coşkuyla, heyecanla yaşıyoruz. 20 Temmuz 1974 günü yapılmış olan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 27. Yıldönümüne rastlayan, 20 Temmuz 2001 günü kurulmuş olan Saadet Partimizin 1. Olağan kongresini yapıyoruz. Bu kongremiz bütün milletimize, bütün insanlığa hayırlı olsun! Bulunduğumuz noktada milletimiz mevcut şartlarda şimdi bugün 11 Mayıs 2003’de bunun için Saadet Partimizin bu kongresiyle, 2. Milli Görüş şahlanışını yapmaktadır. Milli Görüş her zaman Türkiye’nin en büyük partisidir. Milli şahlanışımızın arkasından Milli Görüş’ün Türkiye’nin en büyük partisi olmasının tescili için 25 yıl çalışıldı.  İsimsiz kahramanlar gece-gündüz milletimiz ve bütün insanlığın saadeti için göz yaşartıcı gayretler gösterdiler, insan üstü çalışmalar yaptılar. Böylece Milli Görüş’ün en büyük parti olduğu gerçeği 25 yıl sonra tescil edildi ve teyidini buldu. Şimdi 2. şahlanışı yapıyoruz. Artık milletimiz de bütün inananlar da çok büyük tecrübe sahibidirler. Onun için bu sefer Milli Görüş’ün temsilcisi olan Saadet Partimizin Türkiye’nin en büyük partisi olduğunun tescili ve teyidi 25 yıl değil en fazla 2,5 yıl sürecek ve inşallah yeniden Türkiyemizde insanlık huzura kavuşacaktır.

Milli Görüş en ilerici görüştür. Türkiye’yi muasır medeniyetin üzerine çıkaracak görüştür. İşte Sultan Fatih, ne solcudur, ne liberaldir, ne ortanın soludur, ne solun ortasıdır. Ya nedir? … Milli Görüşçü’dür. ‘Milli Görüş nedir?’ diye sorarlarsa size, hakkı adaleti Kosova’ya götüren Sultan Murat’ın görüşüdür. Milli Görüş, haksızlığı ve zulmü engellemek için yıldırım gibi yetişen Sultan Bayazit’in görüşüdür. Asırlar boyu haksızlığı, zulmü ve kaba kuvveti bâki kılmak için yapılan Haçlı Seferleri’ni geri püskürten görüştür. Milli Görüş, hakkı, adaleti Viyana kapılarına götüren görüştür. Milli Görüş, Çanakkale’de topun vinci arıza yapınca “Ya Allah!” diyerek 250 kiloluk mermiyi tek başına kaldırıp topun namlusuna süren Seyyit Çavuş’un görüşüdür. Milli Görüş, Anadolu’da Milli mücadeleyi yapan, Sütçü İmam’ın Maraş’ı, Şahin Bey’in Antep’i kurtaran görüşüdür. Milli Görüş, Mustafa Kemal’in öncülüğünde İstiklal Savaşı’nı yapan görüştür. Milli Görüş, son olarak Kıbrıs’taki katliamı durduran adaya huzuru ve barışı getiren görüştür.

Önce Ahlak ve Maneviyat; oyalama değil, köklü icraat; laf değil, hizmet, konuşan değil, inanan ve yapan, iç barış, kardeşlik ve huzur, devlet ve millet kaynaşması, insan hakları ve adalet, milli, güçlü sürekli ve yaygın kalkınma, Türkiye’nin bütünüyle kalkınması, herkese iş, herkese refah, köylü, işçi, memur, esnaf, dar gelirliyi faize ve vergiye ezdirmeyeceğiz. Uydu değil lider ülke Türkiye. Türkiye’nin ülkesi ve milletinin bütünlüğü ve bölünmezliğinin teminatıdır Milli Görüş. Ve Milli Görüş, Yaşanabilir Türkiye, Yeniden Büyük Türkiye ve Yeni bir Dünyadır.

  1. Hükümet ne yaptı?

Türkiye’nin üç temel meselesi vardır.

Ekonomik zorluklar, (yangın, iç yangın)

İnsan hakları ihlalleri, (ülkedeki iç huzursuzluklar ve tedirginlik) ve

Dış politika meseleleri (Türkiye’nin uydu ülke olarak kullanılmak istenmesi)

Bu meseleleri çözmek için 54. Hükümet ne yaptı?

Önce birinci meseleyi çözmek, yangını söndürmek için, Türkiye’nin borçlara bağlı olmasından kurtulması lazımdı, bunun için gece-gündüz çalışıldı. 1996 yılının 48 milyar dolarlık devlet bütçesine altı ay içerisinde 35 milyar dolar katkı sağlandı. Bu başarı bir yılda 48 milyar dolarlık devlet bütçesine 70 milyar dolarlık katkı sağlamaya tekabül eder. Yani devlet bütçesi bir iken 2,5 katı haline getirildi.

İki, En büyük başarı bu imkânların vergiyle, zamla halkı ezerek, iç ve dış borçlarla halkın geleceğini sıkıntıya sokmak suretiyle değil, tam tersine milli imkan ve kaynakları harekete geçirerek yani Cenab-ı Allah’ın ülkemize verdiği nimetleri ve imkânları halkımızın yararına yönlendirmek suretiyle yapılmaktadır. Nitekim altı ay boyunca geceli-gündüzlü çalışılarak 4 adet 10 milyar dolarlık kaynak paketi hazırlandı. Altı ay içerisinde bu paketlerden 13 milyar dolar gelir elde edildi. Havuz sistemi ve bu gelir sayesinde devlet borçlanmaktan kurtarıldı. 1996 yılında 24 milyar dolar faize ödeneceğine 10 milyar dolar bu faizden kurtarıldı. KİT’ler, bizden önce 5 milyar dolar zarar ediyordu, biz gelince 2 milyar dolar kâra geçti. Onlar gelince KİT’ler zarar ediyor, biz gelince kâr ediyor. Neden? … Sebebi çok basit, at sahibine göre kişner.

Çok aziz ve muhterem kardeşlerim! 13 milyar dolar kaynak paketlerinden, 10 milyar dolar faizden kurtarılarak, eksi 5 yerine artı 2 ile 7 milyar dolar KİT’lerden devlete yeni imkân sağlanınca bu 30 milyar dolar işçiye, köylüye, memura esnafa, dar gelirliye verildi. Bunların satınalma gücü arttı. Esnafın yüzü güldü ve bunun arkasından ekonomi top yekûn canlandı. Biz, yeni vergi koymadığımız halde 1996 yılının ikinci 6 ayında vergi gelirleri 5 milyar dolar arttı, böylece 35 milyar dolar 6 ayda temin etmiş olduk. Bunun sayesinde 1997 yılının bütçesini 50 yıllık tarihimizde ilk defa denk bütçe olarak yaptık. Ocak ve Şubat aylarında bu bütçeyi denk olarak yürüttük.

Çok aziz ve muhterem kardeşlerim! Refah Partisi 100 alan memura ayda 250 vermiştir. 100 alan köylüye 312 vermiştir. 100 alan işçiye 214 vermiştir. Topu sözleşmeler, grevsiz, lokavtsız üç aylık bir sürede sonuçlandırılmıştır. 100 alan Bağ-Kur emeklisine 300 hatta 1000 vermiştir. Faize harcanan FAK-FUK-FON tamamen fakirlere tahsis edilmiş, 800 bin fakir bilgisayarlarla tespit edilmiş, 100 bin öğrenciye burs verilirken Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan bu öğrenci sayısı 200 bine çıkartılmış bunlara verilen burs 810 milyar iken 6 trilyona çıkartılmıştır. Böylece işçi, köylü, memur, esnaf, emekli, dar gelirli hiç bir ülkede, hiç bir hükümet döneminde görmediği refah artışına mazhar olmuştur. Bu bir dünya şampiyonluğudur ki hiç bir ülkede hiç bir hükümet 6 aylık kısa bir zamanda kendi halkına ve gelir guruplarına bu oranda refah artışı sağlayamamıştır. Hele bu artışın diğer ülkelerde yapıldığı gibi acı reçetelerle değil, tatlı reçetelerle yapıldığı dikkate alınacak olursa bu dünya şampiyonluğunun önemi büsbütün ortaya çıkar.

Bu hizmetler, yapıldığı zaman 54. Hükümet, Yeniden Büyük Türkiye’nin kurulması için 120 milyar dolarlık yeni atılım projesini hazırladı. Bu projeler içerisinde enerji sektöründe doğalgaz boru hatları, petrol boru hatları, enerji terminalleri, hidrolik santraller, termik santraller, ulaşım sektöründe oto yollar, yüksek standartlı karayolları, boğaz geçişleri, hızlı tren, serbest bölgeler yer almıştır. 120 milyar dolarlık atılımla Yeniden Büyük Türkiye’nin gerçekleşme hazırlıkları yapılmıştır. Bu projelerle Türkiye Asya, Afrika ve Avrupa’nın ortasında bütün dünya’nın merkezi ve köprüsü haline gelecek şekilde bu projeler hazırlanmıştır.

  1. hükümetin başarılarını teyit ve tespit için  uzun boylu konuşmaya lüzum yok. Tamamen bi taraf bir mercii olan Ankara Ticaret Odası’nın bitaraf bir şekilde 1982’den beri görev yapan bütün hükümetlerin faaliyetlerini inceleyerek hazırlamış olduğu rapor gerçekleri göstermek için yeterlidir. Bu raporun sonuçlarını size okuyorum. Bu esnada başbakanlık yapan 9 kişi sıralamasında (rapor söylüyor ben söylemiyorum) ‘En başarılı başbakan 54. Hükümetin Başbakanı Erbakan’dır.’ diyor. Açık bir farkla bütün diğer hükümetlerin hepsinin önünde. 1982’den beri hizmet yapan hükümetlerin hepsinin önünde yapılan hesaplarla, puanlarla sıralamaya almaktadır. Konuşma kitap halinde basıldığı zaman bu rakamları göreceksiniz. Şimdi bunlarla vaktiniz almayacağım…

Saadet Partisi 1. Kongresi 11 Mayıs 2003

 

Atilla MEHDİGİL
Atilla MEHDİGİL Diğer Yazıları
BENZER KONULAR
YORUM YAZ